Förberedelsemöte Folkrace

Förberedelsemöte Folkrace


Då vi i klubben planerar att anordna en Folkrace tävling i höst så anordnar vi nu ett förberedelsemöte. Vi planerar att genomföra detta möte tisdagen den 18 juni kl 19:00 på klubben.

Vi önskar att så många som möjligt kommer då det kommer krävas många funktionärer under tävlingen


KolsvaMSKolsvaMS